ساختار پرسنلی 

 

 • اعضای هیئت مدیره
 • پرسنل دفتر مرکزی
 • نمایندگان اجرایی پروژه های شرکت
  • مدرک تحصیلی
  • لیسانس مدیریت بازرگانی
  • لیسانس حقوق
  • پزشک
  • لیسانس زبان
  • فوق لیسانس صنایع غذایی
  • لیسانس
  • سمت در هیئت مدیره
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  • رئیس هیئت مدیره
  • نائب رئیس هیئت مدیره
  • عضو هیئت مدیره
  • عضو هیئت مدیره
  • عضو هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی
  • محمد انتظامی
  • شیدا انتظامی
  • ندا انتظامی
  • نهال انتظامی
  • علیرضا انتظامی
  • محمدرضا انتظامی
  • مدرک تحصیلی
  • لیسانس مدیریت بازرگانی
  • لیسانس حقوق
  • لیسانس مهندسی صنایع
  • فوق لیسانس صنایع غذایی
  • مهندسی کامپیوتر
  • دیپلم
  • فوق دیپلم
  • مهندسی کامپیوتر
  • فوق لیسانس ادبیات
  • دیپلم
  • لیسانس حسابداری
  • دیپلم
  • لیسانس
  • لیسانس
  • دیپلم
  • سمت شغلی
  • مدیر عامل
  • مدیریت خرید
  • مدیریت پروژه و امور قراردادها
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت سایت و مسئول حقوق و دستمزد
  • مسئول هماهنگی
  • مسئول امور مالی
  • مسئول حقوق و دستمزد
  • مسئول امور اداری و بایگانی
  • مسئول بیمه تامین اجتماعی
  • مدیریت حسابداری
  • مسئول حسابداری
  • و حقوق دستمزد IT مسئول
  • مسئول ایمنی
  • مسئول بیمه تکمیلی
  • نام و نام خانوادگی
  • محمد انتظامی
  • شیدا انتظامی
  • پوریا عدولی
  • علیرضا انتظامی
  • هومن رادپویان
  • نفیسه امامی
  • فاطمه طارمی
  • امیرسهند عبدالملک پور
  • نرگس خوش قد
  • داریوش میرزایی معین
  • سعید حجاری
  • حامد حجاری
  • فرهاد صنیعی
  • اورینب آئینی
  • بیتا عباسی
  • .
  • محل استقرار
  • سرپرست کارخانه و مدیر فنی دستگاه های اتوماتیک
  • مسئول هماهنگی پروژه ها و نماینده سازمان پایانه ها
  • شرکت هواپیمایی هما
  • کارخانجات ایران خودرو
  • سازمان اسناد و گنجینه کتابخانه ملی
  • شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا - توگا و مکو
  • فروشگاه های هایپر استار تهران
  • مجتمع تجاری چارسو
  • شهر فرش
  • مجتمع تجاری ارگ تجریش
  • کمیته ملی المپیک
  • مجتمع تجاری سیوان سنتر
  • شرکت صنعتی بهشهر
  • نام و نام خانوادگی
  • کرمعلی طارمی
  • عباس انتظامی
  • مهدی امیری سهامیه
  • محمد پارسا
  • علی چنچو
  • امیررضا هاشمی
  • مهدی ساسانی
  • فاطمه پاک طینت
  • محمد صدر محمدی
  • علی اصغر ایمانی
  • سعید عزیزی
  • حمیدرضا هاشمی افروز
  • محسن قاسمی حامد